OBIECTIVE PROIECT
NOUTATI-REALIZARI
LEGISLATIA
PUBLICATII
PRODUSE PROMOTIONALE
FOTOGALERIE
CONTACT
ADRESE
VIDEO
Progresul Republicii Moldova intru implementarea prevederilor Conventiei de la Viena
si a Protocolului de la Montreal

English version 


Republica Moldova a devenit parte la Conventia pentru protectia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) si a Protocolului de la Montreal (Montreal, 16 septembrie 1987) in anul 1996 (Hotararea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24. 07. 96). Ratificand Conventia si Protocolul, tara si-a asumat angajamentele sa respecte si sa indeplineasca prevederile si restrictiile acestor instrumente internationale. Pentru aceasta, Ministerul Mediului in colaborare cu Comitetul National pe Problema Ozonului (CNPO) si consultantii UNEP si UNDP - agentii implementatoare ale Fondului Ecologic Global - au elaborat Programul National de suprimare esalonata a substantelor ce distrug stratul de ozon (SDO) in Republica Moldova (PN) care corespunde cerintelor Comitetului Executiv al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. PN a fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin Hotararea nr. 1064 din 11.11.1999. Una din actiunile prevazute in Planul de Actiuni al PN a fost crearea Oficiului Ozon pe langa Ministerul Mediului, creat prin ordinul Ministrului nr. 27 din 07. 04.1999 pentru:

 • Coordonarea procesului de implementare a Planului de actiuni al PN, de suprimare esalonata a SDO in Republica Moldova;
 • Monitorizarea implementarii PN, derularea si realizarea Planului de Monitoring in Sectorul Frigorific si a Programului de recuperare/reciclare a agentilor frigorifici;
 • Monitoringul rezultatelor suprimarii esalonate a SDO si elaborarea rapoartelor corespunzatoare cu privire la suprimarea SDO in Moldova si prezentarea lor in Guvernul Republicii Moldova, UNEP si alte organisme internationale.

Au fost realizate urmatoarele:

Cadrul legislativ-normativ:

Elaborat si adoptat Regulamentul cu privire la regimul comercial si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea nr. 852-XV din 14.02.2002);

Ratificate Amendamentele de la Londra, Copenhaga si Montreal la Protocolul de la Montreal (Legile privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internationale in domeniul protectiei mediului nr.111-XV din 27.04.2001 si nr. 34-XVI din 14. 04. 2005).

Cadrul organizational:

Creat sistemul de licentiere a importatorilor si utlizatorilor de SDO, echipamente si produse cu SDO, precum si certificarea personalului tehnic de deservire a echipamentului frigorific (HG cu privire la aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Conventiei de la Viena si a Protocolului de la Montreal vizand protectia stratului de ozon nr.300 din 18.03.98; Legea privind acordarea de licente pentru unele genuri de activitate nr. 332-XIV din 26 martie 1999; Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licentierea unor genuri de activitate nr.214-XV din 24 iunie 2004). Creat sistemul de marcaj pentru marfurile ce contin SDO (Legea nr. 852-XV din 14.02.2002). Stabilite cotele si taxele de import al SDO si implementat regimul de taxe in sistemul controlului vamal (Legea cu privire la modificarea si completarea Legii nr. 1540- XIII din 25 februarie 1998 privind poluarea mediului nr. 1566-XV din 20.12.2002). Elaborat planul de management frigorific si implementat programul de recuperare/reciclare a agentilor frigorifici. Instruit personalul tehnic de specialitate care deserveste echipamentele frigorifice. Aplicate programele de recuperare/reciclare in cadrul deservirii echipamentelor frigorifice. Pentru aceasta Oficiul Ozon impreuna cu Universitatea Tehnica a Moldovei (Centrul de instruire "Tehnofrig") au instruit si certificat in conformitate cu Legea nr. 852-XV din 14.02.2002 (pct. 11), 301 specialisti frigotehnisti care monteaza, deservesc si repara tehnica de producere a frigului artificial; Au realizat 6 seminare pentru 115 specialisti frigotehnisti de la 56 de intreprinderi din republica; Au organizat si amplasat pe teren 6 (sase) centre nationale de reciclare a agentilor frigorifici (R-12); Repartizat gratis echipamentul frigorific, prevazut in cadrul proiectului de asistenta tehnica, catre 71 firme si intreprinderi din republica care activeaza in sectorul frigorific si de conditionare a aerului. Asistenta tehnica primita in cadrul proiectului aduce economiei nationale o economie de circa 1mln. lei anual. Echipate Serviciile Control Ecologic din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat cu aparataj tehnic performant pentru determinarea tipului de freon cu scopul prevenirii si excluderii importului ilegal al SDO, produselor si echipamentelor cu SDO. S-a creat baza de date electronica privind recuperarea/reciclarea R-12.

Cercetari si monitoring:

Elaborat sistemul de monitoring al importului si utilizarii SDO; Armonizat sistemul de codificare vamala;

Stabilite taxele pentru SDO si echipamentele cu SDO; Evaluate datele statistice a utilizarii si importului SDO si echipamentelor cu SDO; Monitorizata eficienta sistemului de licentiere si cotare;

Elaborate si implementate tehnologii noi si agenti frigorifici inofensivi stratului de ozon.

Instruirea si constientizarea publicului:

Organizate cursurile de instruire pentru inspectorii vamali, statisticieni, inspectorii ecologisti si importatori/exportatori de SDO si echipamente cu asemenea substante pentru controlul si monitoringul importului de SDO; Elaborate si realizate programe specializate de Radio/TV privind protectia stratului de ozon si utilizarea agentilor frigorifici inofensivi pentru stratul de ozon; Inclusa tematica - Protectia stratului de ozon in Curriculum (compartimentul - Ecologie) Universitatilor de Stat din Moldova; Incurajata participarea populatiei la realizarea masurilor de protectie a stratului de ozon; Creata Asociatia Republicana a specialistilor frigotehnisti; Evaluat consumul de SDO si elaborata conceptia privind respectarea calendarului de suprimare esalonata a lor (Conform HG nr.1064 din 11.11.99 MERN anual distribuie catre importatorii/exportatorii - detinatori de licenta corespunzatoare, Cotele si Autorizatiile de import ale SDO, produselor si echipamentele cu SDO in tara).

Activitati publicitare:

Brosuri/Postere

Bromura de metil, aranjamente pentru suprimare" - 1000 ex.; Salvarea stratului de ozon" - 3000 ex.

Legislatia internationala si nationala a RM cu privire la protectia stratului de ozon - 2500 ex.; Povestea ozonului - 1000 ex.; Studii privind utilizarea tehnologiilor alternative pentru bromura de metil - 1000 ex.

Indicele Global al componentului Solar Ultraviolet - 1000 ex.; Ozzy Oone - 1000ex.; Caiet cu semnificatia protectiei stratului de ozon - 5000 ex.; Calendare de perete - 1800 ex., Calendare casuta - 2000 ex.;

Postere: "Salvarea stratului de ozon" si "Actiuni concrete pentru salvarea stratului de ozon" - 1200 ex., format 480x320 mm.;

Buclete: "Salvarea stratului de ozon" " (eng.)- 25 ex.; (rom.) - 500 ex., format 320x220 mm.

Placate: " Salvati stratul de ozon" - 25 ex. (eng.), 25 ex. (rom.), "Actiuni concrete pentru salvarea stratului de ozon" - 25 ex. (eng.), 25 ex. (rom.)., format 120x80 cm.

Articole

Ziarul "Moldova Suverana" - "To obtain balance between nature and society", 16 septembrie 2000; "Ozone Layer depletion, environmental and human consequences", 5 iunie 2001.; Ziarul "Vocea poporului" - O gaura de 29 mln. km2., 15 aprilie 2005.;Revista "Natura"- 3 articole privind utilizarea bromurii de metil.;Revista "NOI" - elaborata si editata o pagina de revista -"Umbrela pamantului", nr.9, 2003.; Revita "Welcome" - 16 September - the International Day for the preservation of the Ozone Layer.; Revista "Mediul Ambiant" - Stratul de ozon si protectia lui.

Concursuri ecologice

Revista "NOI" - concursul ecologic " SOL LUCET OMNIBUS"

Institutul National de Ecologie - Olimpiada ecologica (tematica Ozon)

ONG "Pasarea Phoenix" - Festivalul National (concurs muzical) - 2004.

Emisiuni Radio/TV, Publicitate

Au fost realizate si difuzate emisiuni radio in cadrul ciclului de emisiuni "ECO-TERRA", "Matinal ecologic", "Modern-club - 805" si "Ora copiilor" sub genericul "Scutul ocrotitor al Planetei".

Produse si puse pe post spoturile publicitare prin intermediul companiilor:

SUN TV "Salvati stratul de ozon - fiecare actiune conteaza";

EURO TV Chisinau "Ozzy & Isabella", "Buy Ozone Friendly Products";

Produse si puse pe post la TV Nationala documentarele stiintifico-populare "In numele vietii sa ocrotim stratul de ozon" ; "Scutul ocrotitor al Planetei"; "Sky pirates" (UNEP TVE), si filmul cu desene animate "Ozzy Ozone" (UNEP TVE).

Alte activitati:

Organizate si realizate in scolile medii si licee din republica orele ecologice, 2002, 2003, 2004 - (tematica - Ozon);

Participarea la expozitiile internationale "MOLDECO - 2001, - 2002, - 2003, - 2005", "FOOD&DRINKS - 2005";

Confectionate cate 1000 (una mie) maiouri, chipiuri si pixuri cu sigla - Protejati stratul de ozon, care au fost repartizate gratis la case de copii si scoli internate din republica.

Calendare de perete - 500 ex., Calendare casuta - 500 ex.; pixuri (cu sigla "Salvati stratul de ozon") - 100 buc.; agende (cu sigla "Salvati stratul de ozon") - 100 ex.; calendare de buzunar - 1000 ex.


Pentru asigurarea implementarii Planului de actiuni al PN de suprimare esalonata a SDO in Republica Moldova se afla in curs de realizate urmatoarele proiecte:

 1. STRUCTURA INSTITUTIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA PROTOCOLULUI DE LA MONTREAL

   Obiectivele:
  • intensificarea actiunilor si capacitatilor institutionale ale ministerelor de ramura in scopul asigurarii unui climat propice pentru suprimarea rapida a SDO;
  • coordonarea si efectuarea monitoringului activitatilor de suprimare a SDO;
  • perfectionarea sistemului informational privind colectarea, analiza si transmiterea informatiei despre activitatile intreprinse pentru protectia stratului de ozon;
  • intensificarea colaborarii intre partile semnatare ale Protocolului;
  • optimizarea sistemului de raportare a datelor despre consumul de SDO;
  • realizarea planului de management in sectorul frigorific.

 2. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT FRIGORIFIC: PROIECT DE ASISTENTA TEHNICA

  Obiectivul proiectului consta in sprijinul financiar al initiativelor companiilor comerciale si industriale, ce consuma agent frigorific R-12 sau R-502 pentru deservirea echipamentului frigorific sau a depozitelor frigorifice in scopul modernizarii sau reutilarii acestor instalatii cu utilizarea agentilor inofensivi fata de stratul de ozon si echiparii tehnice a 4 centre de deservire a climatizoarelor auto. De asemenea, va fi instruit personalul tehnic de specialitate privind recuperarea, reciclarea si retrofitul in sectorul de deservire a climatizoarelor auto.

   Rezultatele obtinute (2005)
  • Conferinta de presa despre lansarea Proiectului a fost organizata la 23 mai 2005 in incinta Ministerului Ecologiei si Resurselor Naturale cu participarea reprezentantilor PNUD Moldova, Consultantul International al PNUD, Oficiul Ozon si mass-media. Reactia de raspuns a fost imediata si utilizatorii finali sau inregistrat la seminarul preconizat pentru ei.
  • Oficiul Ozon a participat la expozitiile "FOOD & DRINKS. FOOD TECHNOLOGY" si MOLDECO 2005 la care publicul a fost informat despre activitatile realizate si planificate in sectorul frigorific si de conditionare a aerului orientate spre protectia stratului de ozon.
  • Organizarea tenderului prin intermediul site-ului PNUD Moldova si informarea furnizorilor majori de echipament de reciclare si recuperare si procurarea echipamentului de la firma RTI Technologies.
  • Manualele de instruire prezentate de Consultantul International au fost traduse in limba romana si distribuite centrelor de deservire a CT. De asemenea, au fost inregistrate CD-uri privind metodele de retrofit a CT pentru centrele de deservire mentionate.
  • Elaborarea contractelor pentru utilizatorii finali ce vor primi ajutor financiar stimulator si centrele de deservire a CT ce vor primi echipament de recuperare si reciclare.
  • Seminarul pentru utilizatorii finali a fost organizat la 9 noiembrie 2005, cu participarea consultantului international si a 22 companii locale.
  • Seminarul de instruire privind retrofitul CT a fost organizat la 11 noiembrie 2005, cu participarea consultantului international si a 10 companii si intreprinzatori.

Republica Moldova nu produce nici una din SDO reglementate de Protocolul de la Montreal. Consumul total al SDO a constituit in a. 1996 in republica 55.05 tone metrice sau 51.65 PDO tone (potentialul de distrugere a ozonului). Din aceasta cantitate, clorfluorocarburile (CFC) enumerate in Anexa A, Grupa 1 a Protocolului de la Montreal constituie 51.45 tone sau 99,6%. Substantele din anexele C si E ale Protocolului de la Montreal sant reprezentate la noi doar de hidroclorfluorocarbura - 22 (HCFC-22) si bromura de metil. Sectorul frigorific este consumatorul principal de SDO, utilizand in anul 1996 - 51.45 PDO tone, a. 1998 - 37.00, 1999 - 17.231, 2000 - 13.836, 2001 - 21.894, 2002 - 29.60, 2003 - 18.9, si 2004 - 19.9 PDO tone (CFC-12).

In conformitate cu cerintele internationale si obligatiunile republicii, in tara se interzice si se aplica restrictii dure la importul, exportul, reexportul, tranzitul si punerea in circulatie pe piata a SDO si a echipamentelor si produselor ce contin asemenea substante. Strategia este de a suprima esalonat importul si consumul intern al SDO (conform cerintelor orarului acceptat de Protocol) cu scoaterea lor ulterioara din uz (CFC-12 in a. 2008).

Datorita utilizarii eficiente a echipamentului frigorific, livrat republicii drept asistenta tehnica pentru recuperarea si reciclarea agentilor frigorifici (freoni) la operatiunile de intretinere si la defectarea echipamentelor si instalatiilor frigorifice, precum si implementarea unor tehnologii nonofensive stratului de ozon si a programului de instruire al personalului tehnic de specialitate, consumul de SDO in tara sa micsorat de trei ori.


Coordonatorul Oficiului Ozon
Dr. Anatolie Tarita. Tel. 226844

Versiune pentru tipar
  Copyright 2002-2006 "Ozone Office Moldova", Ministry of Ecology, Republic of Moldova